Перелік спеціальностей

Туризм

Дизайн

“Фінанси, банківська справа і страхування” спеціалізація “ Фінанси і кредит”

“Облік і оподаткування” спеціалізація “Бухгалтерський облік”

“Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” спеціалізація “Товарознавство і комерційна діяльність”

Маркетинг

“Готельно-ресторанна справа” спеціалізація “Ресторанне обслуговування”

Комп’ютерна інженерія