Циклова комісія економічних дисциплін, маркетингу, торгівлі і організації обслуговування та товарознавства

 “Ідеї економістів і коли вони правильні, і коли помилкові, могутніші, ніж вважають зазвичай. Насправді саме вони і правлять світом… Діячі, які вважають себе абсолютно вільними від будь-яких інтелектуальних впливів, звичайно є рабами якогось економіста минулого”.

 Дж. М. Кейнс

 Важливим елементом організації навчально-методичної роботи Тернопільського кооперативного торговельно-економічного коледжу є циклова комісія економічних дисциплін, маркетингу, торгівлі і організації обслуговування та товарознавства.

На сьогоднішній день кадровий склад циклової комісії вирізняється високою професійністю та педагогічною майстерністю. До складу циклової комісії входять викладачі: Андрейків Оксана Миколаївна, Бабій Ігор Петрович, Затерта Зоряна Василівна, Мельник Олена Василівна, Міщенко Тетяна Іванівна, Мокрій Лілія Євгенівна, Мулярчук Василь Миколайович, Шинкарик Іван Васильович.

Головою циклової комісії є  Мокрій Лілія Євгенівна.

 Головна мета роботи циклової комісії – забезпечення якісної підготовки спеціалістів в напрямах «Маркетингова діяльність», “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”, «Туризм» та «Ресторанне обслуговування».

 Досягнення цієї мети циклові комісіяї здійснюють таким шляхом:

  –  впровадження мультимедійних та інформаційно-комунікативних  технологій навчання;

  –  удосконалення роботи кожного викладача-члена комісії над навчально-методичним комплексом;

  –  підвищення кваліфікаційного рівня викладачів, вивчення, узагальнення і розповсюдження передового педагогічного досвіду, застосування  нових педагогічних технологій, стажуванням викладачів;

  –  вдосконалення навчально-матеріальної бази та розробки методичних рекомендацій з використання наочних посібників та інформаційно-комунікаційних технологій;

  –  ефективної організації самостійної роботи студентів;

  –  удосконалення різних форм організації роботи циклової комісії. 

pic2 Цикловоі комісії здійснюють керівництво пошуково-дослідницькою роботою  викладачів і студентів. Кожного семестру проводяться студентські наукові конференції. Це сприяє пізнавальній діяльності студентів розвитком їх інтелектуальних вмінь і навичок.

 Цикловові комісії займаються підготовкою команди коледжу «Тек-Рус-17» з гри «Що? Де? Коли?». Команда кожного року займає призові місця на щорічних змаганнях ерудитів на призи газети «Вісті».

          Студенти спеціальності «Туризм» щорічно приймають активну участь міжнародних виставках, фестивалях «Тернопільщина туристична». Серед багатьох учасників ми маємо можливість представляти поряд з відомими туристичними фірми, ресторанами районами Тернопільщини, Івано-Франківщини, Львівщини свою спеціальність, яка готує висококваліфікованих фахівців даної галузі.

 Наша спеціальність «Туризм» щорічно представляється як жителям  Тернополя,  Молдови, Білорусії, Польщі. Студенти саме цієї спеціальності володіють грантовими знаннями з організації туристичного обслуговування, країнознавства, вміють складати  туристичні маршрути, проходять практику у туристичних фірмах Тернополя.

 pic3Учні професії «Кухар, кондитер» приймають активну участь у житті коледжу, циклової комісії. Щорічно презентують свою професію на рівні міста, проводять майстер-класи по оздобленню кондитерських виробів, демонструють страви, вироби з тіста.

                  Організація дослідницької діяльності студентів у процесі професійної  підготовки вимагає від них певного рівня сформованих умінь проводити  дослідження і вирішувати дослідницькі завдання і задачі.  Пошукова робота передбачає  вирішення науково-дослідницьких проблем у ході підготовки курсових робіт та під час розрахунку бізнес-планів. 

Важливе значення для формування дослідницьких вмінь має робота  студентів у предметних гуртках,  що сприяє згуртуванню студентської молоді за інтересами й уподобаннями.