Циклова комісія економічних дисциплін, маркетингу, торгівлі і організації обслуговування та товарознавства

 “Ідеї економістів і коли вони правильні, і коли помилкові, могутніші, ніж вважають зазвичай. Насправді саме вони і правлять світом… Діячі, які вважають себе абсолютно вільними від будь-яких інтелектуальних впливів, звичайно є рабами якогось економіста минулого”.

 Дж. М. Кейнс

 Важливим елементом організації навчально-методичної роботи Тернопільського кооперативного торговельно-економічного коледжу є циклова комісія економічних дисциплін, маркетингу, торгівлі і організації обслуговування та товарознавства.

На сьогоднішній день кадровий склад циклової комісії вирізняється високою професійністю та педагогічною майстерністю.

До складу циклової комісії входять викладачі: Андрейків Оксана Миколаївна,  Затерта Зоряна Василівна, Мельник Олена Василівна, Мокрій Лілія Євгенівна, Мулярчук Василь Миколайович, Шинкарик Іван Васильович, Шкорупа Ольга Григорівна.

Головою циклової комісії є  Мокрій Лілія Євгенівна.

 Головна мета роботи циклової комісії – забезпечення якісної підготовки спеціалістів в напрямах «Маркетингова діяльність», “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”, «Туризм» та «Ресторанне обслуговування».

 Досягнення цієї мети циклові комісіяї здійснюють таким шляхом:

  –  впровадження мультимедійних та інформаційно-комунікативних  технологій навчання;

  –  удосконалення роботи кожного викладача-члена комісії над навчально-методичним комплексом;

  –  підвищення кваліфікаційного рівня викладачів, вивчення, узагальнення і розповсюдження передового педагогічного досвіду, застосування  нових педагогічних технологій, стажуванням викладачів;

  –  вдосконалення навчально-матеріальної бази та розробки методичних рекомендацій з використання наочних посібників та інформаційно-комунікаційних технологій;

  –  ефективної організації самостійної роботи студентів;

  –  удосконалення різних форм організації роботи циклової комісії. 

 Цикловоі комісії здійснюють керівництво пошуково-дослідницькою роботою  викладачів і студентів. Кожного семестру проводяться студентські наукові конференції. Це сприяє пізнавальній діяльності студентів розвитком їх інтелектуальних вмінь і навичок.

          Студенти спеціальності «Туризм» щорічно приймають активну участь міжнародних виставках, фестивалях «Тернопільщина туристична». Серед багатьох учасників ми маємо можливість представляти поряд з відомими туристичними фірми, ресторанами районами Тернопільщини, Івано-Франківщини, Львівщини свою спеціальність, яка готує висококваліфікованих фахівців даної галузі.

Значна увага приділяється практичній підготовці студентів спеціальності “Готельно-ресторанна справа”. Навчальний процес передбачає низку виробничих практик та стажувань на підприємствах готельно-ресторанної індустрії України. До освітнього процесу залучаються провідні вітчизняні та зарубіжні фахівці-практики готельної індустрії, що проводять лекції, семінари та тренінги.