Циклова комісія загальноосвітніх дисциплін

Викладання — найшляхетніша  справа,

я розумію, що, незважаючи на всю її трудність,

вона може приносити велику радість тому,

хто вміє пробуджувати молоді уми.

Ромен Роллан

Значення базової освіти в житті людини важко переоцінити. Вона є обов’язковим підґрунтям для здобуття фахових знань. Сучасній молоді для успішного оволодівання азами обраної професії необхідний високий рівень загальноосвітньої підготовки, відповідність сучасним вимогам. Над досягненням цієї мети працюють викладачі циклової комісії загальноосвітніх дисциплін Тернопільського кооперативного торговельно-економічного коледжу.

Усі викладачі комісії мають достатньо високий науково-методичний рівень фахової підготовки, який реалізується в розробці нормативної та навчальної документації, навчально-методичних комплексів дисциплін, в позанавчальній роботі.

Навчальний процес у цикловій комісії загальноосвітніх дисциплін здійснюється молодим колективом у складі:

Гранда Олена Валеріївна, Мандзюк Оксана Василівна, Панасюк Алла Михайлівна , Чиж Галина Йосипівна.

Голова циклової комісії:  Мандзюк Оксана Василівна.

Основна робота циклової комісії полягає у формуванні та закріпленні умінь і навичок, підвищенню рівня знань студентів з дисциплін загальноосвітньої підготовки.

Викладачами розроблені навчально-методичні комплекси з усіх предметів циклу, що постійно удосконалюються, використовують різноманітні форми і методи навчання, застосовуючи мультимедійні матеріали, електронні посібники у навчальному процесі.

photo2

Матеріальна база циклової комісії дозволяє проводити навчання студентів на найсучаснішому рівні. Студенти забезпечені навчальною літературою. заняття  проводяться у сучасних навчальних кабінетах (кабінет української мови та літератури, кабінет хімії та біології, кабінет фізики).

 Циклова комісії загальноосвітніх дисциплін забезпечена мультимедійним проектором. Розміщення навчально-методичних матеріалів на дисках дає можливість студентам самостійно вивчати матеріал, працюючи з комп’ютером.

photo3

З метою підвищення власного інтелектуального рівня, студенти, крім основних занять, мають можливість відвідувати заняття в гуртках, брати участь у предметних олімпіадах, тематичних конкурсах, інтелектуально-розважальних іграх тощо. Щорічно проводиться тиждень циклової комісії загальноосвітніх дисциплін, який насичений цікавими заходами.