Циклова комісія облікових та фінансових дисциплін

 

Людина залишає себе, насамперед, у людині.

 У цьому наше безсмертя.

 В. Сухомлинський

 Цикловій комісії облікових та фінансових дисциплін,  як і коледжу,  55 років. Історія циклової комісії є невід’ємною частиною історії коледжу, частиною життя її творців і спадкоємців. Історія завдовжки в життя, життя – як мить славної історії. 

 

У вересні 1958 року в Тернопільському кооперативному технікумі однією з перших організовано циклову комісію бухгалтерського обліку, механізації, обліково-розрахункової роботи  та  машинопису, яку у  1976 р. перейменовано у циклову комісію бухгалтерського обліку та фінансування.

В цей час у цикловій комісії працювали викладачі Кушнір В.О., Пальчук В. П., Бендовський Г.Г. (у 1970 р. Бендовському Г.Г. присвоєно почесне звання Заслуженого вчителя Української РСР). Перше покоління викладачів циклової комісії заклало міцну основу, завдяки чому циклова комісія успішно працює впродовж стількох років.

В цей час у цикловій комісії працювали викладачі Кушнір В.О., Пальчук В. П., Бендовський Г.Г. (у 1970 р. Бендовському Г.Г. присвоєно почесне звання Заслуженого вчителя Української РСР). Перше покоління викладачів циклової комісії заклало міцну основу, завдяки чому циклова комісія успішно працює впродовж стількох років.

Бухгалтерський облік  – це не лише універсальна мова бізнесу, а ще й наука і мистецтво, уся краса якого не завжди очевидна сторонньому спостерігачам, але повністю розкривається перед втаємниченими.Від часу створення циклова комісія постійно здійснює підготовку молодих фахівців з бухгалтерського обліку. З 1994 року розпочато підготовку студентів за новою спеціальністю “Банківська справа”. А у 2008 році до числа підопічних циклової комісії долучилися студенти ще однієї не менш перспективної спеціальності “Фінанси і кредит”. Цього ж року циклову комісію було перейменовано у циклову комісію облікових та фінансових дисциплін.

  Діяльність циклової комісії ґрунтується на поєднанні сучасних освітніх технологій з прогресивними економічними знаннями та вміннями та орієнтована на посилення науково-дослідницької спрямованості навчання.

 Підґрунтям для ефективної роботи циклової комісії є досвід практичної діяльності її викладачів, новизна використовуваних ними методик викладання, широкий науковий світогляд та високий рівень професійності.

 Сьогодні до циклової комісії облікових та фінансових дисциплін належать викладачі облікових, фінансових дисциплін, інформатики і  вищої математики: Вовчук О.В., Калинюк І.В., Ліщинська Б.М., Процик М.М., Рудницька Ю.Б., Стасишин М.В., Саварин О.С.

Голова циклової комісії: Рудницька Юлія Борисівна.

Викладачі циклової комісії забезпечують викладання близько 40 навчальних курсів з циклів професійної, фундаментальної та природничо-наукової підготовки, є керівниками навчальної і технологічної практики. Сьогодні студенти мають змогу вивчати дисципліни з використанням сучасних інформаційних технологій на базі нового технічного забезпечення. Особливу увагу викладачі циклової комісії приділяють комп’ютеризації обліку, фінансів на основі типових пакетів прикладних програм та створення автоматизованих робочих місць бухгалтера, фінансиста, банкіра, використанню найсучасніших методів навчання і виховання.

Щороку циклова комісія організовує і проводить:

konf    – тиждень циклової комісії під девізом “Розум не має ціни, а виховання кордонів;

     – господарської діяльності: практичний аспект”;

    – предметні олімпіади з бухгалтерського обліку, інформаційних систем і технологій в обліку, вищої математики, інформатики і комп’ютерної техніки. Студенти – переможці олімпіад у коледжі щороку беруть участь в обласних олімпіадах, де постійно займають призові місця;

    – зустрічі з кращими працівниками системи споживчої кооперації, підприємств, бюджетних установ, банків в рамках тижня спеціаліста, під час проведення відкритих занять;

   – відкриті виховні заходи (зокрема, з ініціативи циклової комісії організовано діяльність самодіяльного театру “Диво”);

    – засідання гуртків бухгалтерського обліку та оподаткування, інформаційних систем і технологій;

    – приймає участь в профорієнтаційних заходах на тему “Обирай своє майбутнє,Моє професія – крок до мрії”.

Студентські роки залишають глибокий слід у свідомості людини. Вони пригадуються потім не тільки цікавими заняттями улюблених викладачів. У пам’яті спливають захоплюючі екскурсії й походи, вечори, яскраві доповіді й задушевні бесіди із куратором групи, його дружня підтримка у важку хвилину. Тому багато студентів-випускників підтримують тісний зв’язок зі своїми наставниками.