РИНОК БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ ЄС ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

22 травня  2017 р. учасники Студентського наукового гуртка «Аналітик» циклової комісії облікових та фінансових дисциплін організували і взяли участь у науковому семінарі на тему:  «Ринок банківських послуг ЄС та перспективи інтеграції України».

Зі вступним словом виступила керівник гуртка Юлія Рудницька, представивши присутніх на науковому семінарі, зокрема викладачів циклової комісії Процик Марію Миколаївну, Стасишин Марію Василівну, Саварин Оксану Сидорівну. Юлія Рудницька наголосила на актуальності обраної тематики, оскільки євроінтеграційні наміри України внесли зміни до розвитку її економіки і зокрема до фінансової сфери. Суттєво ці зміни торкнулись розвитку банківської системи, яка є системоутворювальною ланкою фінансово-кредитного ринку.

Із змістовними доповідями виступили члени гуртка: Юлія Михайлецька, Сергій Клименко та Панчишин Діана.
Зокрема, студентка групи 2 БС Юлія Михайлецька  у доповіді на тему: «Загальні тенденцій розвитку ринків бaнківських послуг в країнах ЄС та Україні» зауважила, що найбільш розвиненими та важливими у складі світового ринку банківських послуг є ринки країн ЄС: Франції, Німеччини та Великобританії. Студентка  акцентувала увагу на продуктових інноваціях банків у світі, а саме на  інновaційному лiзингу, факторингу, фрaнчайзингу, фoрфейтингу та на пакeтному наданні страхових послуг. Також, у доповіді досліджено актуальні тенденції  розвитку банківських інновацій у 2017 році, зокрема: розвиток мобільного банкінгу, перетворення смартфону на основний канал співпраці банку та клієнта; просування банківських продуктів та послуг через соціальні мережі, відкриття віртуальних відділень та точок продажів у найбільш популярних мережах.
Студент групи 2Ф Сергій Клименко у свої доповіді «Дестабілізація  банківської системи України як фактор гальмування євроінтеграції» дослідив сучасний стан та основні тенденції розвитку банківської системи України в умовах євроінтеграційних процесів. Студент звернув увагу на те, що інтеграції вітчизняної банківської системи в європейський фінансовий простір перешкоджають як зовнішні, так і внутрішні чинники. До зовнішніх віднесено низькі доходи переважної більшості населення України, велику питому вагу збиткових підприємств, значний тіньовий обіг, непередбачуваність політичної та економічної ситуації в Україні. До внутрішніх – низький рівень капіталізації, і, як наслідок, неможливість забезпечити економіку ресурсами в потрібних обсягах, недостатню конкуренто­спро­можність вітчизняних комерційних банків порівняно з європейськими, вузькість асортименту пропонованих послуг, нерозвиненість системи кредитних історій, недостатній рівень управління ризиками.

З доповіддю «Перспективи інтеграції банківської системи України до банківської системи Євросоюзу» виступила студентка групи 2 ФБС Панчишин Діана. Доповідач ретельно проаналізувала основні принципи політики євроінтеграції  банківського сектору, а також  зазначила, що процес адаптації вітчизняної банківської системи до європейських стандартів вимагає певного перехідного періоду. У доповіді акцентовано увагу на тому, що традиційно банківський сектор є лідером у реформуванні та імплементації кращих світових та європейських практик банківської діяльності. Разом з тим поглиблення фінансової інтеграції з ЄС на тлі загострення фінансово-економічної кризи в країнах Єврозони формує певні виклики  для національної банківської системи.

Після виступу доповідачів, учасники наукового семінару  активно обговорювали проблемні та дискусійні питання даної тематики.  Так, студент 2 курсу  Роман Заєць поцікавився у присутніх доцільністю залучення іноземного капіталу в банківський сектор.

Процик Марія Миколаївна звернула увагу на незацікавленість  кредитування банками з іноземним капіталом  реального сектора економіки. Очікувати, що банки з іноземним капіталом будуть «працювати» на ринок не варто, оскільки банк з іноземних капіталом  приходить на ринок з можливістю  отримання більших прибутків, незважаючи на те що маржа їх може бути і меншою, тому що  залучені ресурси  є дешевшими.

Стасишин Марія Василівна зазначила, що статутний капітал іноземних банків в сукупному капіталі  банківської системи зріс з 31% до 37%, що  пов’язано із збільшенням вимог до статутного капіталу.

Керівник студентського  наукового гуртка  Юлія Рудницька висловила подяку доповідачам за ґрунтовні доповіді та всім присутнім за доповнення та обговорення.

DSCN4438 DSCN4432

Залишити відповідь